Volejte 601 104 855
Po - Pá 6:00 - 14:30

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti společnosti metaxo, spol. s r. o.,

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme vás informovat  dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je metaxo s. r. o., se sídlem Mimov  14, 345 61 Staňkov,  IČO: 29156637, DIČ: CZ29156637 registrovaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27432.

Správce shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.       

Správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.


Doba uchovávání údajů

Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s metaxo  s. r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s metaxo s. r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů metaxo s. r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a metaxo s. r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Metaxo, spol. s r.o. předává osobní údaje pouze státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv metaxo , spol. s r.o.

Třetí osoba, která se k Vašim údajům dostává, je přepravní společnost, díky které Vám zásilku doručujeme. Dopravce si můžete sami zvolit. Se všemi dopravci máme uzavřeny příslušné smlouvy.


Registrace zákazníka a zákaznický účet

Na našem e-shopu máte možnost využít registrace, díky které můžete sledovat historii svých objednávek a využívat mnoha dalších funkcí. Registrovat se a používat zákaznický účet je dobrovolné. Pokud nechcete, aby byly informace o vašem nákupu evidovány, máte možnost nakupovat u nás bez registrace. Zároveň můžete svůj zákaznický účet kdykoliv zrušit a v případě zájmu máte právo nechat všechny údaje (kromě těch, které musíme uchovávat ze zákona) vymazat.


Vaše práva

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@metaxo.cz.

V případě, kdy metaxo, spol. s r. o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pomocí výše uvedeného kontaktního e-mailu můžete uplatnit:

  • právo na výpis svých osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů .


Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

metaxo, spol. s r. o.